Åbn undermenuer...

3.2 Det moderne samfund

Se debatfilmen om parallelsamfund og kulturelle forskelle.

Er det et problem for det senmoderne samfund når befolkningssammensætningen i Danmark ændrer sig? Betyder det, at vi bevæger os i retningen af en helt ny samfundstype?

Se figur 3.2. Sammenlign med dit eget liv. Hvordan afskiller det moderne samfund sig fra dit eget liv? Hvilke ligheder er der?

Sammenlign og diskuter hvordan det traditionelle og det moderne samfund adskiller sig fra hinanden? Og forklar, hvilke forskellige socialkarakterer der viser sig i de to respektive samfund. I jeres sammenligning og diskussion skal I bruge figur 3.1 og 3.2.

Diskuter i gruppen om der er tidspunkter i dit liv, hvor du er indrestyret og tidspunkter, hvor du er ydrestyret. Udfyld i den forbindelse skemaet Indre/ydrestyret.

Diskuter i grupper eller i klassen om I mener, at den tyske sociolog Ferdinand Tönnies har ret i sin pessimisme omkring det moderne samfunds udvikling.

Undersøg, hvilke dele af dit sociale liv, der foregår i det Ferdinand Tönnies kalder for henholdsvis Gemeinschaft og Geschellshaft. Udfyld skemaet Sociale relationer.

Se debatfilmen om geografisk sammenhængskraft.

Anders Hemmingsen taler om København og Randers. Hvor kommer du selv fra? Hvor kunne du godt selv tænke dig at bo? Diskuter hvorfor folk hellere vil bo i storbyerne end ude på landet, og om det er et problem for det danske samfund, hvis folk i fremtiden kun vil bo i de største byer? Jeres diskussion skal munde ud i løsningsforslag til, hvad der kan gøres for at styrke de områder i det danske samfund, som har fået betegnelsen Udkantsdanmark. I løsningsforslaget skal I bestemme hvilke dele af jeres løsningsforslag, som har berøringsflade med henholdsvis politik, økonomi og sociologi. I skal altså kunne dele jeres løsningsforslag op i de tre centrale fagområder for samfundsfag.