Åbn undermenuer...

3.4 Thomas Ziehe – kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund

Se debatfilm, hvor FedFront taler om kropsidealer.

Brug Ziehes begreber om formbarhed og kulturel frisættelse til at forklare formålet med FedFront. Tal ud fra dette om uformelle normer og værdier i forhold til kropsidealer. Hvilken funktion har kroppen i det enkelte menneskes identitetsdannelsesprojekt i det senmoderne samfund? Diskuter om det er i orden, hvis en arbejdsgiver fravælger en person, fordi personen er overvægtig.

Undersøg, hvordan I bruger Facebook. Gå sammen med en klassekammerat og undersøg sammen hinandens facebook-profiler. Forsøg, at bestemme om profilerne er udtryk for subjektivisering, ontologisering eller potensering.

Diskuter om Ziehes identitetsreaktionsmønster, ontologisering er noget enestående nyt for mennesker i det senmoderne samfund, eller om vi mennesker altid har haft brug for at tro på, at der er en mening med vores liv?

Se figur 3.5. Undersøg, hvilken af de tre identitetsreaktionsmønstre der passer bedst på dig. Du skal kunne forklare, hvordan det konkret kommer til udtryk i dit liv.