Åbn undermenuer...

3.5 Ulrich Beck – risiko i det senmoderne samfund

Diskuter med din makker om risici ved at flyve, at drikke, at ryge, at hælde CO2 ud i atmosfæren og så videre. Afholder vi mennesker os fra at benytte os af disse produkter?

Diskuter med din makker om de menneskeskabte risici er mere dominerende end de naturskabte risici (i den forbindelse kan I jo komme ind på Tsunamien i 2005 og Vulkanudbruddet på Island 2010). Vurder i den forbindelse om I er enige eller uenige med Ulrick Beck i, at vi i dag lever i et menneskeskabt risikosamfund.

Tænk over, hvor tit du bliver spurgt af en voksen, hvilke tanker du har om og hvilke ideer du har med dit liv. Se debatfilm om unge og stress. Er du enig med Laura Mølgaard Tams i, at det er dem som er lidt ældre end jer som har ansvaret for unges stressniveau, fordi de kræver for meget af jer? Brug din viden om Ulrich Becks begreb institutionaliseret individualisering i din analyse.

Se debatfilm om mønsterbrydere.

Diskuter, om der virkelig er frit valg på alle hylder i Danmark i dag? Diskuter, det med din makker ud fra Ulrich Becks begreb institutionaliseret individualisering.

Skriv ned på et stykke papir, hvordan du har mødt eller møder institutionaliseret individualisering. Overvej, om denne institutionaliserede individualisering er med til at forstærke individualiseringen hos dig selv.