Åbn undermenuer...

3.6 Når ungdom og identitetsdannelse gør ondt

Diskuter om uddannelse er vigtig for din identitet? Hvilken baggrund kommer du selv fra? Er der i den familie tradition for uddannelse?

Se figur 3.8 og læs afsnittet 3.6 i bogen som bruger uddannelse som et konkret eksempel anvendt på Giddens, Ziehes og Becks teorier. Prøv på baggrund heraf, med dine egne ord skriftligt at beskrive din egen eller en af dine venners uddannelsessituation. Inddrag her også, hvad du ved om Honneths anerkendelsesteori.

Læs tekstboks 3.5 (s. 84). Passer beskrivelsen på dig? Hvorfor, hvorfor ikke?

Se debatfilm om at undgå stress. Hvilke metoder bruger du selv til at mindske stressen i hverdagen?

Se figur 3.8 og 3.9. Tror du figuren ville se anderledes ud i det moderne eller traditionelle samfund? Hvorfor, hvorfor ikke? Nævn fordele og ulemper ved de tre forskellige samfundstyper.

Hvilken rolle spiller medierne og samfundet for, hvad de unge går op i? Se partifilm om uddannelse. Tænk over om du tit påvirkes af det du hører politikere og eksperter sige om for eksempel uddannelse i medierne. På hvilken måde påvirkes dine handlinger af, hvad du hører?

Tænk over hvor idealerne om uddannelse kommer fra. Tænk over hvor normer og værdier kommer fra. Hvor tit gør du noget bare fordi nogle som er ældre end dig har fortalt dig at du bør?

Se film om unge og stress og figur 3.9. Hvad er din og din sidemakkes vurdering af statistikken i filmen og i figur 3.9?

Se figur 3.10. Hvorfor tror du, at piger får højere karakterer en drenge? Diskuter det med en som har et andet køn end dig selv.

Hvorfor tror du, at uddannelse er blevet en så central identitetsmarkør? Har du fx internaliseret den værdi som hele samfundet tillægger uddannelse? Hvilken betydning har det for dig og dit humør i din hverdag? Lider du nogensinde af identitetstab?

Se debatfilm på, hvor Emilie Dahl fortæller om at have anoreksi – og om at blive rask igen.

Diskuter med din sidemakker, hvorfor identitetsprojektet nogen gange kan gøre så ondt, at det kan resultere i en negativ adfærd i form af selvskade. Kender du nogen det er sket for?

Undersøg i grupper, hvordan risikoadfærden er lige nu blandt unge i Danmark. Diskuter dels hvorfor selvskadende adfærd ofte rammer gruppe unge mennesker. Forsøg at komme med mulige løsningsmodeller på problemerne. I skal i jeres diskussion gerne komme med eksempler på selvskadende adfærd.